Utworzony został klaster Grupa Bezpieczny Bałtyk, naszymi głównymi celami są:
1. Rozwiązanie problemu broni chemicznej.
2. Rozwiązanie problemu paliwa we wrakach.
3. Rozwiązanie problemu niedotlenienia morza bałtyckiego.