GŁOS GDYNI

GŁOS GDYNI

Powstał Klaster „Grupa Bezpieczny Bałtyk” https://glosgdyni.eu/powstal-klaster-grupa-bezpieczny-baltyk/
STOWARZYSZENIE RKW

STOWARZYSZENIE RKW

Nowy klaster „Grupa Bezpieczny Bałtyk” z orężem innowacyjnych technologii na rzecz ekologii Morza Bałtyckiego...