TVP

TVP

Utworzony został klaster Grupa Bezpieczny Bałtyk, naszymi głównymi celami są: 1. Rozwiązanie problemu broni chemicznej. 2. Rozwiązanie problemu paliwa we wrakach. 3. Rozwiązanie problemu niedotlenienia morza bałtyckiego.
Radio Gdańsk

Radio Gdańsk

“Bezpieczny Bałtyk” oczyści morze z broni i paliwa. Podpisano dokument zacieśniający współpracę firm członkowskich...