O nas

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z przedstawicielami ogólnopolskich firm powołała klaster pod nazwą “Grupa Bezpieczny Bałtyk”.

Głównym celem klastra jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez zminimalizowanie lub likwidację zagrożeń ze strony zatopionej broni konwencjonalnej i chemicznej oraz zagrożeń ze strony paliw zalegających w zatopionych wrakach. Działalność na rzecz ekologii w tym rozwiązania problemu niedotlenienia Morza Bałtyckiego poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań.

Sygnatariuszem klastra „Grupa Bezpieczny Bałtyk” zostały następujące podmioty

Grupa GeoFusion Sp. z o.o. Lider klastra prowadzący sztandarowy projekt polegający na opracowaniuunikalnej w skali świata innowacyjnej technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwiania zatopionych BST, z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej.

BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE S. A
BALTEX GÓRNICTWO MORSKIE Sp. z o.o.
Uxo Marine Sp. z o.o.
Multitool Marine Sp. z o.o.

Uroczyste uruchomienie nastąpiło 7 lutego 2020 roku w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Klaster jest oddolną inicjatywą środowiska biznesowego, a Regionalna Iżba Gospodarcza Pomorza pełni w nim rolę Operatora.

W ramach seminarium zostały poruszone zostały m.in. problemy ekologiczne Morza Bałtyckiego. Obecnie Bałtyk jest jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Rozwój przemysłu wydobywczego, rybołówstwa, żeglugi, turystyki związanych z wykorzystaniem przestrzeni morskiej powoduje wzrost zagrożeń dla ekosystemu morza.

Ponad 300 wraków okrętów, w tym ok. 100 w Zatoce Gdańskiej zidentyfikowano na dnie Bałtyku. Szacuje się, że uwolnienie zaledwie jednej szóstej środków chemicznych ze zbiorników zalegających na dnie morza mogłoby całkowicie zniszczyć ekosystem na ok. 100 lat. W dalszym ciągu w Bałtyku może zalegać od 50 do nawet 100 tys. ton broni chemicznej i amunicji.

Zaproszeni eksperci skupili się również na koncepcji długofalowego rozwoju Województwa Pomorskiego poprzez rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Ze szczególną uwagą omówione zostały dalsze aktywności Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”.